Otázky a odpovede

Prečo vznikla táto stránka?
Aby ste na jednom mieste našli aktuálne informácie o stave ovzdušia v Ružomberku. V zrozumiteľnej forme aj s jednoduchým vysvetlením, čo daná kvalita vzduchu pre vás znamená.

Čo to znamená AQI?
Air Quality Index (AQI) je index pre hlásenie dennej kvality ovzdušia. Hovorí, aký čistý alebo znečistený je vzduch a aké súvisiace účinky na zdravie by vás mohli znepokojovať. AQI sa zameriava na účinky na zdravie, ktoré sa môžu vyskytnúť do niekoľkých hodín alebo dní po vdýchnutí znečisteného vzduchu. AQI  sa vypočítava pre päť hlavných znečisťujúcich látok: prízemný ozón, znečistenie časticami (známe tiež ako pevné častice - pm), oxid siričitý a oxid dusičitý. Ozón a pevné častice vo vzduchu sú dve znečisťujúce látky, ktoré predstavujú najväčšiu hrozbu pre ľudské zdravie. 

Ako funguje EAQI a ako sa počíta?
Kompletné informácie v angličtine nájdete na: https://airindex.eea.europa.eu/Map/AQI/Viewer/

Čo znamená pm 2,5?
Prachové častice, ktorých veľkosť je maximálne 2,5 mikrometra (PM2,5). Tieto častice sú tak malé, že sa dokážu dostať do pľúc a prostredníctvom nich aj do krvného obehu. Stávajú sa tak spoluzodpovednými za astmu, alergie, srdcovo-pľúcne ochorenia a napokon aj predčasné úmrtia.

Bývam v dedine pri Ružomberku, platia tieto informácie aj pre moju obec?
Meracia stanica SHMÚ je umiestnená na ulici Riadok. Takže najpresnejšiu informáciu poskytuje o tejto lokalite. Stav ovzdušia vo vašej obci, ale aj v inej časti mesta môže byť iný. Ak žijete v blízkosti cesty, dopravných uzlov, rodinných domov, ktoré vykurujú pevným palivom, alebo v blízkosti priemyselného areálu je veľká pravdepodobnosť, že to bude ešte horšie. Ak vo vašej lokalite alebo obci nie je stanica SHMÚ, pozrite sa na projekt meria.me.

Fakt sú pm 2,5 tak nebezpečné?
Nie, je to ešte horšie, ako si myslíte. Podľa správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) môže "dlhodobé vystavenie súčasnej miery koncentrácie prachových častíc v ovzduší viesť k značnému skráteniu očakávanej dĺžky života ľudí. Toto skrátenie je spôsobené zvýšeným výskytom úmrtí na srdcovo-pľúcne choroby a rakovinu". Podľa odhadov EEA (Európska environmentálna agentúra) zomrelo v SR následkom znečistenia PM2.5 takmer 4900 ľudí.

Čo s tým môžem robiť?
Dosť záleží na tom, aký ste typ človeka. Keď je kvalita vzduchu zhoršená, môžete sa riadiť inštrukciami na stránke, nechodiť moc po ulici a domov si kúpiť kvalitnú čističku vzduchu. Môžete sa odsťahovať, alebo sa môžete na mestskom úrade dožadovať toho, aby situáciu aktívne riešili. Zatiaľ o riešení a kvalitnejšom monitoringu len rozprávajú.

Odkiaľ stránka čerpá informácie?
Od 14.7.2020 táto stránka zobrazuje informácie z EAQI (Európsky index kvality ovzdušia) a tá ich čerpá z dát SHMÚ, ktorý má v Ružomberku meracie stanice. Ruzomberok.eu zobrazuje dáta z meracej stanice na ulici Riadok. Do tohto dátumu stránka používala API dostupne na AQICN. 

Kto je autor stránky a prečo to robí?
Moje meno je Ladislav MATEJ. V Ružomberku žijem aj s rodinou. O tejto stránke som rozmýšľal dlhšiu dobu a počas januára som sa rozhodol, že ju spustím. Stránkou chcem informovať ľudí o kvalite ovzdušia v meste bez toho, aby sa museli preklikávať, alebo rozumieť anglicky.

Môžem tomuto projektu pomôcť?
Samozrejme! :) Zdieľajte stránku na facebooku, povedzte o nej svojim kamarátom, susedom, rodičom a pokojne aj ľudom, ktorých nepoznáte. Ak chcete pomôcť viac, napíšte mi na ladislav@ruzomberok.eu a spoločne môžeme skúsiť situáciu v našom meste zmeniť.