Kvalita ovzdušia
v Ružomberku
podľa EAQI

zlá
36,5 PM
2,5

Zvážte zníženie intenzívnych aktivít vonku, ak pociťujete príznaky, ako sú bolesť očí, krku alebo kašeľ.

Senzitívni ľudia
Zvážte zníženie fyzickej aktivity, najmä vonku, hlavne ak sa u vás vyskytnú príznaky.