Kvalita ovzdušia
v Ružomberku
podľa AQI

ZHORŠENÁ
55 PM
2,5

29. 05. 2020 18:00 / Riadok

Kvalita ovzdušia je prijateľná: v prípade niektorých znečisťujúcich látok však môže existovať mierne zdravotné riziko pre veľmi malý počet ľudí, ktorí sú neobvykle citliví na znečistenie ovzdušia. Aktívne deti, dospelí a ľudia s respiračnými ochoreniami, ako je napríklad astma, by mali obmedziť dlhotrvajúcu vonkajšiu námahu.