Kvalita ovzdušia
v Ružomberku
podľa AQI

DOBRÁ ;)
34 PM
2,5

08. 07. 2020 09:00 / Riadok

Kvalita ovzdušia sa považuje za uspokojivú a znečistenie ovzdušia predstavuje malé alebo žiadne riziko.